Κόσμος 74 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1701
Συνολικός αριθμός χωριών: 4.861 (2.86 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.592
Χωριά βαρβάρων: 2.266
Χωριά με bonus: 693
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 34 ημέρες
Χρήστες on-line: 145
Αριθμός μηνυμάτων: 31.457 (18.49 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 7.685 (4.52 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 39.636 (23.30 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 956 (0.56 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 92
Αριθμός παικτών σε φυλές: 932
Συνολικοί πόντοι: 8.776.762 (5.160 ανά παίκτη, 1.806 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 88.682.284
 • 95.129.862
 • 88.761.367
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 2,264 εκατ.
 • 1,315 εκατ.
 • 2,130 εκατ.
 • 657.987
 • 330.425
 • 996.754
 • 8.671
 • 214.087
 • 116.112
 • 17.011
 • 1.318
 • 789
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 1331
 • 773
 • 1252
 • 387
 • 194
 • 586
 • 5
 • 126
 • 68
 • 10
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 466
 • 271
 • 438
 • 135
 • 68
 • 205
 • 2
 • 44
 • 24
 • 3
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Επισκέπτης812568
Η νεότερη φυλή: DMC

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 20:18